Hosting cá nhân Hosting cá nhân

heloHosting cá nhân CN02 -1024mb

Hosting cá nhân CN02 -1024mb
 •  Dung lượng lưu trữ : 1024 MB SSD
 •  Băng thông/tháng : 60GB
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 1
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 1
 •  Subdomain : 3
 •  Alias/Park Domain : 3
 •  Email POP3/webmail : 0

thời hạn 1 năm

1,080,000₫ 1,188,000₫


Hosting cá nhân CN01 -600mb

Hosting cá nhân CN01 -600mb
 •  Dung lượng lưu trữ : 900MB SSD
 •  Băng thông/tháng : 20GB
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 1
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 1
 •  Subdomain : 3
 •  Alias/Park Domain : 3
 •  Email POP3/webmail : 10
624,000₫ 708,000₫

© Bản quyền thuộc về khonetviet. Thiết kế bởi KHONETVIET@GMAIL.COM. | Điều khoản sử dụng