Hosting cá nhân CN02 -1024mbHosting cá nhân CN02 -1024mb

1,080,000 ₫

1,188,000 ₫

 •  Dung lượng lưu trữ : 1024 MB SSD
 •  Băng thông/tháng : 60GB
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 1
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 1
 •  Subdomain : 3
 •  Alias/Park Domain : 3
 •  Email POP3/webmail : 0

thời hạn 1 năm

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xemHosting cá nhân CN02 -1024mb

Hosting cá nhân CN02 -1024mb
 •  Dung lượng lưu trữ : 1024 MB SSD
 •  Băng thông/tháng : 60GB
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 1
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 1
 •  Subdomain : 3
 •  Alias/Park Domain : 3
 •  Email POP3/webmail : 0

thời hạn 1 năm

1,080,000₫ 1,188,000₫

© Bản quyền thuộc về khonetviet. Thiết kế bởi KHONETVIET@GMAIL.COM. | Điều khoản sử dụng