Hosting chuyên seo Hosting chuyên seoHosting Chuyên Seo 10GB CSVP - DGT CN

Hosting Chuyên  Seo 10GB CSVP - DGT CN
  •  Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
  •  Băng thông/tháng : unlimited
  •  FTP Accounts : Unlimited
  •  My SQL : unlimited
  •  MSSQL 2012 : 0
  •  Domains : unlimited
  •  Subdomain : 3
  •  Alias/Park Domain : 3
  •  Email POP3/webmail : 20

Thời Hạn 1 Năm

6,708,000₫ 7,188,000₫

© Bản quyền thuộc về khonetviet. Thiết kế bởi KHONETVIET@GMAIL.COM. | Điều khoản sử dụng