Hosting doanh nghiệp Hosting doanh nghiệpHosting doanh nghiệp 4GB - DNMKT

Hosting doanh nghiệp 4GB - DNMKT
 •  Dung lượng lưu trữ : 4 GB SSD
 •  Băng thông/tháng : unlimited
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 5
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 5
 •  Subdomain : unlimited
 •  Alias/Park Domain : 0
 •  Email POP3/webmail : 10

Thời Hạn 1 năm

3,228,000₫ 3,588,000₫


Hosting doanh nghiệp 2GB - DNCB

Hosting doanh nghiệp 2GB - DNCB
 •  Dung lượng lưu trữ : 02GB SSD
 •  Băng thông/tháng : 120GB
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  My SQL : 1
 •  MSSQL 2012 : 0
 •  Domains : 1
 •  Subdomain : 3
 •  Alias/Park Domain : 3
 •  Email POP3/webmail : 5

 

thời hạn 1 năm

2,268,000₫ 2,388,888₫

© Bản quyền thuộc về khonetviet. Thiết kế bởi KHONETVIET@GMAIL.COM. | Điều khoản sử dụng